GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:1 – naar bevel van God

29-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, afgevaardigde van Christus Jezus, naar uitdrukkelijk bevel van God, onze Redder en van Christus Jezus, onze hoop…

Voor ons ligt een nieuwe brief ter bespreking. Vers voor vers en vaak ook zinsdeel voor zinsdeel, zullen we ontdekken wat Paulus destijds optekende toen hij een brief schreef aan zijn medewerker Timotheüs. Niet zomaar of op persoonlijke titel, maar als apostel, d.w.z. als “afgevaardigde van Christus Jezus”. Want wat Paulus te melden heeft draagt het gezag van de opgewekte en verheerlijkte Christus door wie hij hoogst persoonlijk geroepen is. Met zijn volmacht sprak Paulus.

Het was bovendien ook “naar uitdrukkelijk bevel van God” dat Paulus zo optrad (vergl. (Rom.16:26; Tit.1:3).  Hij is niet slechts gerechtigd om met gezag te spreken, hij moet zó ook spreken. Het is niet zijn eigen keuze en hij heeft het bepaald ook niet zelf gezocht. Paulus spreekt en schrijft “naar uitdrukkelijk bevel van God, onze Redder“. Met deze toevoeging is in één pennenstreek ook aangegeven wat God Paulus beveelt om bekend te maken. God wil dat alle mensen worden gered (1Tim.2:4). En daarom is Hij ook, zoals we later zullen zien, de “Redder van alle mensen en speciaal van gelovigen” (1Tim.4:10). Wat een goed bericht! Het is een boodschap van universele hoop in Christus Jezus.

Delen: