GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:2 – aan Timothëus

30-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… aan Timotheüs, mijn waar kind in geloof: genade, ontferming en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer.

De brief die we onder ogen zien draagt de naam van de geadresseerde: Timotheüs. Het is een persoonlijke brief, zoals ook de andere Timotheüs-brief dat is, evenals de brief aan Titus en Filemon. Meestal worden ze aangeduid als ‘de pastorale brieven’, maar dat is een tamelijk ongelukkige benaming. Want pastoraal (d.w.z. herderlijk) zijn ook de gemeentelijke brieven. Wat deze brieven echter onderscheidt is dat ze persoonlijk van aard zijn en gericht aan één iemand.

Timotheüs leren we voor het eerst kennen in Handelingen 16:1-4. Hij was de zoon van een gelovige Joodse vrouw maar van een Griekse vader. Timotheüs was door Paulus’ prediking gelovig geworden en vandaar dat Paulus zegt: “mijn waar kind in geloof”. Paulus heeft hem meegenomen op zijn reizen en deze heeft hem tot het einde aan toe vergezeld en bijgestaan. Hij noemt Timotheüs “mijn geliefd en trouw kind in de Heer” (1Kor.4:17).

Het is in die sfeer dat Paulus hem “genade, ontferming en vrede” toewenst. Of beter: hij zegt het Timotheüs aan, als een garantie. “Genade, ontferming en vrede” van de ene God, de Vader. En van Christus Jezus, de ene Middelaar van God en mensen (1Tim.2:5).

Delen: