GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:3 – geen andere leer

31-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals ik je opriep naar Macedonië gaande, blijf in Efeze om sommigen op te dragen geen andere leer te onderwijzen.

Het eerste deel van bovenstaande zin bezorgt de vertalers flinke hoofdbrekens. De ins en outs ervan laat ik hier rusten. Dat geldt ook voor de datering van de brief die vooral steunt op uitgerekend de uitleg van dit lastige vers. Sommigen plaatsen de brief in de tijd van Handelingen 20:1 (of Handelingen 19:22), dat is zo rond 55 AD. Meestal gaat men er echter vanuit dat de brief geschreven moet zijn na Paulus’ tweejarige gevangenschap in Rome (Handelingen 28:30; 60-62 AD) en dus buiten Lucas’ historisch verslag valt. Dat maakt de brief moeilijk met precisie te traceren. Met die marges zullen we het moeten doen.

Eén ding is wel zeker: Timotheüs zou voorlopig in Efeze blijven “om sommigen op te dragen geen andere leer te onderwijzen”. Paulus valt met deze oproep met de deur in huis en daarmee is de toon van de Timotheüs-brief gezet. Er is één leer die zou worden onderwezen en Timotheüs zou daarop toezien. Al het onderwijs dient in overeenstemming te zijn met wat Paulus had onderwezen. Dat was voor Timotheüs het criterium: “de gezonde leer” (1Tim.1:10; 2Tim.4:3; Tit.1:9; 2:1). En vandaag is dat nog steeds niet anders.

Delen: