GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:4 – geen aandacht voor mythen

01-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… op te dragen geen andere leer te onderwijzen 4 en ook geen aandacht te geven aan mythen en eindeloze geslachtsregisters…

De instructie die Timotheüs krijgt is urgent: vóór alles wat nog te zeggen is verdient dit prioriteit. “Geen andere leer”. En geheel in lijn daarmee “ook geen aandacht geven aan mythen en eindeloze geslachtsregisters…”. Met deze toevoeging geeft Paulus aan waarop hij doelt met “andere leer”. Een mythe is een ‘verhaal’ in de zin van ‘men zegt’. In de praktijk dus een verzonnen verhaal. Vergelijk dit met ons woord ‘sprookje’ dat is afgeleid van het werkwoord ‘spreken’ en eveneens duidt op een verzonnen vertelling.

Er wordt zoveel verteld en beweerd. In onze dagen wellicht meer dan ooit tevoren. Maar wanneer het niet steunt op betrouwbaar woord (lees: de Schrift) dan zou dat niet alleen niet onderwezen moeten worden, maar zelfs geen aandacht moeten krijgen. Aan loze beweringen en ongegronde verhalen aandacht besteden, is reeds teveel eer. Zelfs als men bedoelt ze te bestrijden. Mythen bestaan bij de gratie van doorverteld worden. Ook wanneer ze tegengesproken worden, ze worden besproken en daarmee in stand gehouden.

“De gezonde leer” staat tegenover mythen, doordat ze een solide basis heeft als fundament. Het is rotsvast en men kan erop bouwen!

Delen: