GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:4 – verzinsels versus waarheid

02-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… en ook geen aandacht te geven aan mythen en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer problemen verschaffen dan beheer van God in geloof.

Behalve dat Timotheüs geen aandacht zou geven aan verzonnen verhalen (=mythen), zou hij ook geen aandacht geven aan “eindeloze geslachtsregisters”. Beide termen liggen hier in elkaars verlengde. Paulus doelt hier uiteraard niet op geslachtsregisters in de Bijbel maar op genealogieën die al even dubieus zijn als de genoemde mythen. Voor je het weet verzeil je in eindeloze welles-nietes discussies. Veel mythen zijn trouwens fantasieën die gaan over veronderstelde oorsprongen en afstamming. Over genealogie dus.

De waarde van een verhaal hangt geheel af van de betrouwbaarheid van de bron waaruit men put. Is deze bron dubieus of gaat de onderzoeker uit van valse aannames, dan zijn de conclusies op voorhand waardeloos. Dat geldt trouwens ook voor academische studies naar oorsprongen, waarbij men God buiten beschouwing laat, zodat men genoodzaakt is de oorsprong van de mensheid te herleiden tot aapachtigen van zoveel miljoen jaar geleden.

Hoe dan ook, “mythen en eindeloze geslachtsregisters” leveren, ongegrond als ze zijn, slechts problemen op. Daarom zou Timotheüs daar ook geen aandacht aan geven. Solide en gefundeerd is wat van Godswege aan Paulus in beheer is gegeven (Ef.3:2; Kol.1:25). Dat is betrouwbaar en bewijst zichzelf!

Delen: