GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:5 – het doeleinde van de opdracht

03-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Het doeleinde nu van de opdracht is liefde vanuit een rein hart en een goed geweten en ongeveinsd geloof.

“De opdracht” (Gr. paraggelia) waar het hier over gaat verwijst naar het ‘opdragen’ (Gr. paraggello) in vers 3. Timotheüs zou sommigen opdragen “geen andere leer te onderwijzen”. Die opdracht klinkt nogal onverbiddelijk en streng, maar Paulus verzekert Timotheüs dat het doeleinde ervan “liefde” is. D.w.z. agapé-liefde, dat is liefde die onvoorwaardelijk en blijvend is, ongeacht of ze beantwoord wordt. Dat is kenmerkend voor de liefde Gods die sterker is dan alle haat en vijandschap. Het is die liefde Gods die in “de gezonde leer” wordt onderwezen en GOD vereert als “de gelukkige GOD” omdat Zijn plannen en voornemens altijd gelukken (1Tim.1:11). Alle verzet en ongeloof van de kant van de mens ten spijt.

Niets is zó zuiverend als “de gezonde leer”. Het reinigt het hart en het verschaft de mens een “goed geweten”. “De leer” waarop Paulus voortdurend hamert en die geen afwijking verdraagt, heeft niet de mens als onderwerp. Het gaat ook niet over wat wij moeten doen of laten. Want juist die gerichtheid vertroebelt het hart, het geweten en geloof. Het Evangelie daarentegen vertelt wie GOD is en wat Hij bij machte is te doen!

Delen: