GoedBericht.nl logo
English Blog

Filippi 3:21 – zijn vermogen

08-03-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… die ons lichaam van de vernedering zal transformeren, gelijkvormig aan het lichaam van zijn heerlijkheid naar de inwerking van zijn vermogen waarmee Hij ook alles aan Zich onderschikt.

Het zal duidelijk zijn dat de transformatie van ons lichaam van vernedering naar heerlijkheid, een Goddelijke kracht vereist. Een opstandingskracht die we tot dusver slechts kennen van Jezus Christus, die als enige onsterfelijkheid heeft (1Tim.6:16). Nou ja, behalve dan dat we deze opstandingskracht ook op tal van manieren geïllustreerd zien in de levende natuur. Denk aan een fenomeen als metamorfose waarbij een waterkever transformeert in een libelle, of een rups verandert in een vlinder. Dat zijn indrukwekkende typen van transformatie en een onmiskenbare demonstratie van Goddelijk vermogen.

In bovenstaand vers gaat het trouwens specifiek over het vermogen van Jezus Christus waarmee Hij straks lichamen zal transformeren. Het is hetzelfde vermogen als waarmee Hij ook alles aan zich onderschikt. Dit vermogen (kracht > Gr. dunamai) heeft Hij van zijn God en Vader ontvangen (Joh.5:25-28). Zoals God Hem ook heeft bestemd om alles te onderschikken.  En wanneer alles Hem is onderschikt, dan zal ook de Zoon zelf worden onderschikt waarna God zal worden “alles in allen” (1Kor.15:28). Wat een vermogen en kracht om dit alles te realiseren!

Delen: