GoedBericht.nl logo
English Blog

Spreuken 16:33 – getroost in het lot

14-02-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van JAHWEH.

Wanneer we spreken van ‘het lot’, doelen we op een gang van zaken waarbij de mens geen invloed heeft. Van de uitkomst hebben we geen benul, laat staan dat we het in de hand zouden hebben. Daarop is het hele idee van een loterij gebaseerd. Een lot uit de loterij valt buiten menselijke controle en is onvoorspelbaar.

Door het lot te werpen geeft de mens de uitkomst uit handen. Daar kun je een spelletje van maken maar in de Schrift is het bovenal een zaak van geloof. Zo werd het beloofde land aan de stammen en families van Israël door loting verdeeld. Wat in onze vertalingen dan ook een erfdeel heet, is vanuit de grondtekst letterlijk een ‘lotsdeel’.

Voor de meeste mensen in deze boze aeon is het leven noodlottig. Alles wat hen overkomt, zo denkt men, is louter toeval, zonder reden of motief. Wie daarentegen weet heeft van een goede GOD die alles volmaakt onder controle heeft, bestaat geen noodlot. Er is er Eén die het regelt. Dingen vinden plaats, omdat GOD het een plaats geeft. HIJ is de Plaatser, right time, right place!

Delen: