GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 3:11 – een sektarisch mens (3)

03-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Weiger een sektarisch mens, na hem een en andermaal te hebben geattendeerd. 11  Je weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat terwijl hij zondigt hij zichzelf veroordeelt.

In Galatië voegde men samen wat God vaneen scheidt door een ‘evangelie’ te accpeteren dat geen Evangelie is. Een “sektarisch mens” doet precies het tegenovergestelde: hij scheidt vaneen wat God heeft samengevoegd.

Wat de sektariër doet is evident verkeerd. Letterlijk zelfs, want de vertaling “het spoor bijster” drukt in het Grieks ongeveer uit dat hij fout is (om)gekeerd. “Hij zondigt” staat er, wat onderstreept dat hij de weg kwijt is (lees: doel mist).

Het laatste wat Paulus over “een sektarisch mens” zegt, is dat deze “zichzelf veroordeelt”. De gedachte is dat Titus de volhardende sektariër weliswaar zou afwijzen, maar verdere stappen tegen hem ondernemen hoeft niet. De sektariër veroordeelt zichzelf. Doordat hij polariseert en tegenstellingen opblaast, scheidt hij zichzelf al af. De sektariër houdt het niet uit in een gemeenschap waar men elkaar verdraagt en verschillen accepteert. Hij drijft een wig tussen gelovigen en plaatst daardoor zichzelf buitenspel. Een wig die trouwens ook in zijn nieuwe kring gegarandeerd gaat zorgen voor verdere versplintering. Hoe belangrijk daarom om op basis van “het betrouwbare woord” elkaar te verdragen!

Delen: