GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 3:10: een sektarisch mens (2)

02-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Weiger een sektarisch mens, na hem een en andermaal te hebben geattendeerd.

Zoals we eerder zagen is het begrip ‘sekte’ in het taalgebruik van de Schrift lang niet altijd een negatief begrip. Het verwijst naar een sectie, dat is een afdeling of onderdeel. In het medisch taalgebruik betekent sectie verrichten: snijden in een lichaam. Vooral dit laatste verduidelijkt waarom Titus “een sektarisch mens” zou afwijzen: zo iemand snijdt en brengt scheiding aan in wat een eenheid vormt.

Een sektariër brengt tweespalt door een secundaire kwestie op te blazen tot iets fundamenteels. Dat hoeft niet perse een fout standpunt te zijn, maar de sektariër geeft geen ruimte aan mensen met een andere praktijk of mening. Dat is wat iemand sektarisch maakt. Wat een sektariër doet is dus niet slechts hoogmoedig maar ook eng en benepen. Vaak speelt ook angst een rol bij een sektarische opstelling: men is bang weerlegd te worden en daarom creëert men een eigen ‘bubbel’.

Titus zou de sektariër één en andermaal attent maken op waar hij mee bezig is. Want mogelijk dat hij zich niet bewust is van zijn kwalijke opstelling. Zou hij zich echter niet laten gezeggen, dan zou Titus de sektariër resoluut afwijzen. Juist om “de eenheid van de Geest te bewaren” (Ef.4:3).

Delen: