GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 121:1,2 – kijk omhoog!

01-01-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Lied der treden. Ik hef mijn ogen naar de bergen vanwaar mijn hulp zal komen. 2 Mijn hulp is van JAHWEH, Maker van de hemelen en de aarde.

Psalm 121 maakt deel uit van een bundel van vijftien liederen “der treden“. Vermoedelijk is het een bundel van koning Hizkia wiens levens vijftien jaar werd verlengd en als teken daarvan zag dat de schaduw tien traptreden terugtrad (Jes.38:8,9,20).

Hoe dat ook zij, de psalmist heft zijn ogen op naar de bergen, omdat hij weet dat vandaar zijn hulp komt. Dat vraagt hij zich niet af, nee, hij weet dat ware hulp niet van mensen is te verwachten maar van boven komt. In het Bijbels wereldbeeld is ‘boven’ de plaats waar God zijn woning heeft. Daarom wordt een mens geacht omhoog te kijken. Het Griekse woord voor ‘mens’ (anthropos) heeft vanuit haar opbouw ook die betekenis: naar omhoog-gekeerd-kijker.

Aan het begin van een nieuw jaar kunnen we niet beter dan van start gaan dan met deze waarheid: kijk omhoog! Want waar onze armen te kort zijn, is daar altijd Eén die bij machte is hulp te verschaffen! Niet zomaar iemand, maar de Maker van hemelen en aarde. Zijn hand tast nooit mis. Van Hem kunnen we op aan. Kijk omhoog!

Delen: