GoedBericht.nl logo
English Blog

Tien Treden Terug

20-02-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 20 februari 2011 in den Haag, n.a.v. Jesaja 38

Hizkia, een fameuze telg uit het koningshuis van David, bevond zich in alle opzichten in een hachelijke situatie. Buiten de stadsmuren had zich het geweldige leger van Sanherib, de Assyriër verzameld. Het is in die tijd dat de bijna 40-jarige koning (wiens opvolger nog niet geboren was) de tijding te horen krijgt dat hij ongeneeslijk is en op korte termijn zou sterven. Hij zoekt zijn heil bij de God van zijn vader David aan wie ooit een dure eed was gezworen dat het de dynastie nooit aan een kandidaat zou ontbreken. God hoort Hizkia en bij monde van Jesaja wordt hem meegedeeld dat hij vijftien jaar aan zijn leven krijgt toegevoegd én dat de doodzieke Hizkia binnen drie dagen zou genezen en zou opgaan naar het huis van JAHWEH. Als teken van deze belofte zou de schaduw op de trap van Achaz’, tien treden teruggaan.
N.a.v. van dit wonder heeft Hizkia een bundel samengesteld van 15 liederen “der treden” (Psalm 120-134). De middelste psalm (Ps.127) is van Salomo en in zowel de zeven psalmen daarvoor als in de zeven daarna, zijn twee psalmen opgenomen van David. De overige tien psalmen zijn kennelijk van Hizkia zelf.

Hizkia is een type van DE zoon van David wiens leven eveneens “werd verlost van de groeve”. Die op grond van het profetenwoord op de derde dag Leven ontving en bij wie de schaduw van de dood eens voor altijd moest wijken!

Powered by RedCircle

Delen: