GoedBericht.nl logo
English Blog

Een Brandend Onderwerp

27-02-2011 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie gehouden op 27 februari 2011 in Zoetermeer

Meer dan eens, is tijdens GoedBericht-samenkomsten, aandacht gegeven aan Ouweneel’s ‘weerlegging’ van ‘de Alverzoening’. De bekende christelijke voorman beschreef deze leer als “één van de ernstigste, meest subtiele en moeilijkst te ontrafelen onbijbelse leringen waardoor de christelijke leer bedreigd wordt.”
Inmiddels tapt dezelfde auteur uit een geheel ander vaatje. Nu beschouwt hij de alverzoeningsleer als een respectabel standpunt waarover men elkaar vooral niet zou verketteren. De kwestie van hel en alverzoening zou te ingewikkeld zijn, om met een beroep op de Schrift te zeggen: zó is het…

In deze studie willen we nagaan van welke argumenten Ouweneel zich thans bedient. Wat verstáát hij onder ‘alverzoening’ en ‘hel’? Hoe weegt hij de gegevens en wat is bij hem doorslaggevend? Is Ouweneel’s nieuwe benadering beter dan die in het verleden? En: wat staat er op het spel?

Powered by RedCircle

Delen: