GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:11 – elke knie en elke tong

09-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want er staat geschreven: ik leef zegt de Heer, voor Mij zal zal elke knie zich buigen en elke tong zal God toejuichen.

Paulus’ betoogt dat geen enkele gelovige ‘heer’ is over zijn broeder en het recht heeft hem te (be)oordelen, of laat staan te minachten in arbitraire kwesties. Dat zijn geschillen waar een arbiter (=scheidsrechter) aan te pas moet komen, om uitsluitsel te geven. Er is slechts één Heer en aan Hem is de beoordeling.

Door Jesaja 45:23 aan te halen plaatst Paulus zijn argumentatie in een nog breder, universeel perspectief. Want in Jesaja 45 gaat het niet alleen over gelovigen maar over alle mensen. Wat zeg ik? Volgens Filp.2:10 strekt het zich zelfs uit tot alle hemelsen, aardsen en onderaardsen. Niemand uitgezonderd dus. Elke knie zal zich buigen en elke tong zal God toejuichen. Het woord voor ’toejuichen’ (Gr. exomologeo) is niet het gewone woord voor ‘belijden’ (Gr. omologeo) maar een versterking ervan. Het voorzetsel ‘ex-‘ geeft aan dat het van binnenuit komt! Stel je voor: ieder (bewust) creatuur die van harte GOD eer geeft!

Deze woorden zijn geen wens. Het zal gebeuren. God belooft het niet alleen maar Hij zweert het zelfs! “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf …” (Jes.45:23).

 

Delen: