GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:12 – rekenschap aan God

10-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Dus dan zal elk van ons aangaande zichzelf rekenschap aan God geven.

Paulus heeft vastgesteld dat iedereen voor het podium van God gesteld zal worden. Waarbij het in dit verband om het even is wanneer en hoe dat zal plaatsvinden. Het zal plaatsvinden en elke knie zal buigen en elke tong zal God toejuichen. Dan zal blijken dat er slechts één Heer is en dat het uitsluitend gaat om GODS eer. Dat zet de verhoudingen in perspectief.

De conclusie in bovenstaand vers is even beknopt als trefzeker. Ieder zinsdeel of woord is raak. Ga maar na.
“Dus dán zal…”. D.w.z. onze oordelen nu (lees: vooroordelen) zouden we opschorten.
“… elk van ons”. Niemand uitgezonderd. Dus niet de één wel en de ander niet.
“… aangaande zichzelf”. Ik hoef niet te verantwoorden wat de ander doet en de ander hoeft dat niet voor mij te doen.
“… rekenschap aan God geven”. Het woord voor ‘rekenschap’ (logos) is letterlijk ‘woord’. Hier verwijst het naar “elke tong zal God toejuichen” (:11). Bij “het podium van God” zal heel ons leven op aarde in Gods schijnwerpers worden gezet. Inclusief de arbitraire kwesties. Alles wordt doorgelicht en zal duidelijk zijn. Dan rest ons nog slechts de knieën te buigen en Eén alle eer te geven!

Delen: