GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:13 – ergernis of valstrik?

11-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Wij zouden elkaar niet meer oordelen, maar oordeelt veeleer dit: plaats voor de broeder geen aanstoot of valstrik.

Zodra we beseffen dat “elk van ons aangaande zichzelf rekenschap zal geven aan God” (14:12), wordt het vanzelfsprekend dat we niet langer elkaar oordelen. En als we dan tóch willen oordelen, zo schrijft Paulus met een knipoog, komt dan tot dit oordeel… Dan gaat het niet meer over wat de ander doet, maar over wat ikzelf beter kan doen.

Geen beter oordeel dan dit besluit: “plaats voor de broeder geen aanstoot of valstrik”. Nou bestaat er een hardnekkig misverstand over deze aansporing die helaas gevoed wordt door bijbelvertalingen waarin het Griekse woord ‘skandalon’ (=valstrik) met ‘ergernis’ wordt weergegeven. Met daarbij de associatie van irritatie en ongenoegen (ergernis = vergrotende trap van erg > erger maken). Een ‘skandalon’ echter is geen ‘ergernis’, maar een ‘valstrik’.

Als Jan zich ergert aan het gedrag van Piet, dan is dat voor Jan geen valstrik. Integendeel, de ergernis zal hem eerder bevestigen in zijn denken. Het gedrag van Piet wordt een valstrik wanneer Jans geloof daardoor ‘onderuit gaat’ en hij het spoor bijster raakt. Dat is liefdeloos. Niet de broeder in alles pleasen is het doel, maar wel dat hij geestelijk gebouwd en bevestigd wordt op het ene fundament.

Delen: