GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:14 – niets in zichzelf ongewijd

12-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik weet en ben overtuigd in de Heer Jezus dat niets door zichzelf ongewijd is, behalve voor wie iets ongewijd rekent, voor hem is het ongewijd.

Wat Paulus zijn lezers in dit vers meedeelt, staat voor hem vast. Hij weet het. Hij is er ook van overtuigd in de Heer Jezus. We mogen aannemen dat de Heer Jezus, die bij herhaling aan Paulus is verschenen (Hand.26:16), hem dit persoonlijk duidelijk heeft gemaakt.

Het woord ‘ongewijd’ dat in dit vers drie keer genoemd wordt, is in het Grieks ‘koinos’ en betekent letterlijk ‘gemeenschappelijk’ (vergl. Hand.2:44). Afgeleid kreeg het de betekenis van ‘algemeen’ en vandaar de gedachte van ‘gewoon’ of ‘profaan’. Vaak in de ongunstige zin des woords: ongewijd. Zoals ook wij onderscheid maken tussen gewijd en ongewijd als het gaat over bijvoorbeeld muziek of geschiedenis. Of denk aan attributen in de tempel of boekrollen die speciaal geheiligd of gewijd waren.

Wat Paulus hier stellig neerzet is dat niets in zichzelf of per definitie ongewijd of profaan is. Eten, drinken, of een dag ongewijd noemen, zegt meer over de spreker dan over het onderwerp. Paulus’ overtuiging is dat alles waarvoor we God oprecht danken (1Tim.4:4) aan Hem is gewijd. Want dingen worden dankzeggend gezegend (1Kor.10:30).

Delen: