GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 14:15 – bedroefd maken?

13-01-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien uw broeder vanwege voedsel bedroefd wordt gemaakt, dan wandelt u niet meer naar liefde…

Paulus sluit hier aan bij wat hij in vers 13b schreef: “plaats voor de broeder geen aanstoot of valstrik”. Zeker, ik kan en mag elk type voedel tot mij nemen (14:2), maar wanneer ik weet dat mijn broeder daardoor serieus van slag raakt, dan wandel ik niet naar de regel van liefde.

Let wel: het gaat hier niet om een broeder die geïrriteerd of boos is of die wil beletten wat ik doe. Dat is puur heerszucht waarvoor we juist niet zouden zwichten. Zoals Paulus lieden die “onze vrijheid die wij in Christus Jezus hebben bespieden”, niet uit de weg ging (Gal.2:4,5) Hij peinsde er niet over! Want dat is wetticisme en tyrannie die openlijk weerstaan dient te worden (Gal.2:11). Mede omdat zulk gedrag vaak is ingegeven door hypocrisie: willen deugen voor de bühne.

De situatie in bovenstaand vers is dat mijn gedrag m’n broeder bedroefd maakt, waardoor hij aan het wankelen wordt gebracht. Hij valt dus niet over mijn gedrag (=ergernis), maar door mijn gedrag. Wie zou dat willen? In dat geval kan ik beter afzien van bepaald voedsel. Want de liefde bouwt op (1Kor.8:1).

Delen: