GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timothëus 4:1 – de Geest zegt nadrukkelijk

23-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof…

In het voorgaande hoofdstuk schreef Paulus o.a. over de hoge eisen die hij aan “de opziener” stelt. Want het gevaar dreigde namelijk dat leringen in de ekklesia zouden binnendringen die haaks staan op “de gezonde leer” die Paulus had onderwezen (1Tim.1:3,11). Een ekklesia kan alleen als “huis Gods” worden aangemerkt, wanneer ze ook daadwerkelijk “een pilaar en zetel van de waarheid” is (Tim.3:15).

Paulus was zich zeer bewust van de ontwikkelingen die zich spoedig in de christenheid zouden gaan voltrekken. Dat was maar geen vaag voorgevoel van hem of een mogelijkheid waarmee hij rekening hield. Nee, Paulus wist het zeker. “… de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof”. Merk op dat Paulus hier nog niet spreekt van de “laatste dagen”, zoals hij dat doet in 2Timotheüs 3:1, maar van “latere tijden”. De afstandneming van het geloof zou beginnen met “sommigen” totdat uiteindelijk vrijwel heel de christenheid bedorven zou zijn. Zo erg zelfs dat men (algemeen dus) “de gezonde leer” niet meer zal verdragen (Tim.4:4). Jazeker, Paulus predikte een boodschap van ultieme verwachting, maar wat de christenheid betreft was hij uiterst pessimistisch. En hij waarschuwt daarom met nadruk.

Delen: