GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:16 – opgenomen in heerlijkheid

22-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals wordt beleden, het geheim van de eerbiedigheid is groot. “… die geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geheraut onder natiën, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

Wat we tot dusver zagen is dat de eerste vijf strofen van het belijdend lied dat Paulus citeert, keurig in chronologische volgorde staan. Sinds zijn geboorte werd Christus “geopenbaard in vlees”. “Gerechtvaardigd in geest” werd Hij bij zijn opstanding uit de doden. “Gezien door engelen” sinds Hij zijn positie in de hemelen heeft ingenomen. “Geheraut onder de natiën” wordt Hij vanaf dat Paulus naar de natiën werd gezonden. En “geloofd in de wereld” wordt Hij overal waar dat woord weerklank vindt.

De laatste strofe “opgenomen in heerlijkheid”, lijkt in deze chronologische reeks geheel misplaatst. Want zou dit slaan op Christus’ hemelvaart, dan hadden we deze strofe niet als zesde maar als derde verwacht. Maar uiteraard is deze plaatsing aan het einde geen dissonant of vergissing. Want wie op de hoogte is van “het geheim” dat Paulus mocht bekendmaken, die weet dat de Christus niet compleet is zonder zijn lichaam, de ekklesia. Paulus onderwees reeds in zijn eerste brieven (als een geheim!) dat we allen tegelijkertijd de Heer in wolken tegemoet zullen gaan (1Thes.4:17). Jawel, “opgenomen in heerlijkheid”!

Delen: