GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 40:12 – verborgenheden in de gevangenis

24-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Toen zeide Jozef tot hem: Dit is de uitlegging ervan…

Het verhaal van Jozef, de verworpene door zijn broeders, is een treffende uitbeelding van Christus. Verkocht in Egypte, werd hij door “het huis van Jakob” dood gewaand. Precies zoals “het huis van Jakob” ook over hun verworpen Messias denkt. Jozef kwam in de gevangenis terecht. Maar achter de schermen was God met hem. Jozef krijgt de hoogste positie in de gevangenis en aan hem wordt de verzorging van de gevangenen toevertrouwd.

De gevangenis is een plaats buiten de maatschappij. Het is een type van de ekklesia in onze dagen. In de wereld is zij niet in tel maar… ze is aan de zorg toevertrouwd van de ware Jozef. Wat Jozef in de gevangenis vooral mag doen is dromen uitleggen. Zaken die verborgen waren, brengt hij aan het licht. Is dat niet precies wat Christus vandaag ook onder de natiën doet? Verborgenheden bekendmaken, zoals Paulus deze beschrijft in de gevangenis (!)-brieven?

De dromen van de bakker en de schenker hebben betrekking op wat er “op de derde dag” zou plaatsvinden. Het spreekt van het uitzicht op wat God zal doen “na twee dagen” (=na tweeduizend jaar). Dat wordt de tijd van verhoging!

Delen: