GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 9:7 – de troon van David

25-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot aan de aeon. De ijver van JAHWEH der legerscharen zal dit doen.

In de dagen rond kerst wordt het voorgaande vers 6 vaak geciteerd. “Want een kind is ons geboren…”. Vreemd genoeg is bovenstaand vers veel minder bekend. Maar ach, wat kan de theologie er ook mee? De tekst spreekt van een toekomst voor Israël en Jeruzalem, “de stad van de grote Koning”. Jazeker, hier op aarde. Concreet en aanwijsbaar. In het Midden Oosten. Het is nauwelijks voorstelbaar dat een regio die zolang gekenmerkt is geweest door oorlog en conflict, het centrum gaat worden van wereldvrede. Van echte, blijvende vrede.

“De troon van David” is al 2500 jaar vacant, leeg. Maar de dynastie zal hersteld worden. Nog een korte tijd en de nu nog steeds verborgen Prins zal zich aandienen en zijn koninkrijk vestigen. Letterlijk. Niet alleen over Israël maar ook over alle volken.

Aan de realisatie van dit alles komt geen mensenhand te pas. Godzijdank! “De ijver van JAHWEH der legerscharen zal dit doen.” En dus is succes verzekerd!

Delen: