GoedBericht.nl logo
English Blog

Psalm 115:17 – niet de doden loven God

26-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Niet de doden zullen JAHWEH loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald…

Dood is in de Bijbel geen andere vorm van leven maar het tegenovergestelde van leven. Wie dood is, weet niets, voelt niets, doet niets, kan niets en zegt niets (Pred.9:10). De doden juichen dus ook niet voor Gods troon. De Bijbel kent geen vage ‘onsterfelijke ziel’ die voortleeft na het sterven. Doden zijn zich van niets bewust. Zij rusten als slapende mensen in het graf.

In een religieuze setting is het standaard om te troosten met de ontkenning van de dood. De overledene zou niet écht dood zou zijn maar anders en elders voortleven. Maar de Schrift leert geen ontkenning van maar overwinning op de dood. Dat is iets totaal anders. Het betekent dat de doden zullen worden levend gemaakt. Opstanding! De doden zullen als uit de slaap worden gewekt om op te staan (Joh.11:11).

Alle hoop is gevestigd op de levende God die doden levend maakt. De opstanding van Christus is daarbij het grote prototype van heel de mensheid. Want zoals ooit de eersteling Christus werd levend gemaakt, zo zal ieder mensenkind hem daarin volgen. Ieder in zijn eigen rangorde. Wat een garantie!

Delen: