GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:1: nog eens “uitdrukkelijk”

27-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof…

Het zal een paar jaar voor het schrijven van deze brief zijn geweest, dat Paulus op het strand van Milete afscheid nam van de ‘oudsten’ van Efeze. Hartstochtelijk had hij hen  toegesproken. En ook zeer ernstig. Zo zegt hij hen aan (Hand.20:29): “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen”. Let op: Paulus weet dit. Grimmige wolven zullen binnenkomen en zij zullen de kudde niet sparen.

Ernstig als deze aankondiging op zichzelf al is, voegt Paulus er iets aan toe dat nóg verbijsterender is (20:30): “… en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken”. Probeer je voor te stellen hoe confronterend deze aanzegging voor het gezelschap moet zijn geweest! Naast dat grimmige wolven binnen zullen dringen, zouden ook uit hun eigen midden mannen opstaan die met hun onderwijs afstand zouden nemen van “de gezonde leer”.

Paulus had Timotheüs in Efeze achtergelaten (1:3) en herhaalt met nadruk zijn eerdere waarschuwing. De formulering is anders, maar de boodschap is dezelfde. Dat mag ons niet ontgaan! Nooit is misleiding gevaarlijker dan wanneer er een vertrouwd label aanhangt…

Delen: