GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 4:1 – koers houden

28-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afstand zullen nemen van het geloof…

Men zou bij het lezen van het woord “sommigen” in bovenstaand vers, de neiging kunnen hebben om de schouders op te halen over de ernst van Paulus’ waarschuwing. Als slechts sommigen afstand nemen van het geloof, suggereert dat dan niet dat de meesten bij het geloof blijven? Het antwoord is: nee, want het gaat in deze passage over leraren die afstand nemen van het (gezonde) geloof en daardoor in staat zijn velen te misleiden. Precies zoals eerder voorzegd in Handelingen 20:30: “en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken“.

Wat Paulus in deze passage voorzegt gaat niet over “de laatste dagen”, maar over “latere tijden”. Tijden die zouden aanbreken wanneer de apostelen niet meer present zouden zijn. Paulus deed voor de eerste keer deze voorzegging, juist bij zijn afscheid (Hand.20). De massa van belijders zou zich laten meeslepen door ‘influencers’ die verkeerde dingen spreken. Maar Godzijdank staat “de gezonde leer” al de eeuwen door zwart-op-wit geboekstaafd, zodat een ieder die aan dat woord vasthoudt, koers kan houden. Een onfeilbaar kompas. Dwars tegen de stroom in!

Delen: