GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:13 – nooit boven vermogen

22-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Geen beproeving heeft jullie bevangen dan menselijke. God nu is trouw die niet zal toelaten dat jullie beproefd worden boven vermogen, maar Hij zal samen met de beproeving ook zorgen voor de uitkomst, zodat jullie het kunnen doorstaan.

Een geweldige bemoediging ligt in bovenstaande woorden besloten. De verzoekingen van afgoderij, hoererij en rebellie waar Paulus naar verwees, zijn niet bovenmenselijk. Statistieken zijn misleidend. Want het feit dat de overgrote meerderheid van Israël telkens voor de verzoekingen bezweek, bewijst niet dat zulke verzoekingen noodlottig zijn. Of dat alleen sterke enkelingen tegen verzoekingen bestand zijn.

Nee, het is de trouw van GOD die het grote verschil maakt. Want Hij staat ervoor garant dat geen enkele beproeving ooit boven ons vermogen uit zal gaan. Geloof zegt daarop ‘amen!’ en dankt GOD dat Hij met de beproeving altijd zorgt voor de uitkomst. Zó blijf je staande. Op het rotsvaste fundament van GODS trouw ben je onaantastbaar!

Jozef in het huis van Potifar dacht voortdurend aan de scepter die hij zou ontvangen. En toen David achterna gezeten werd, vergat hij geen moment de kroon die op hem wachtte. Zij stonden op GODS trouw en hadden daarom het oog gericht op de uitkomst. Zo kun je elke beproeving doorstaan!

Delen: