GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:12 – opgewekt UIT de doden

23-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien van Christus geheraut wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen sommigen dan onder jullie dat er geen opstanding van doden is?

Het goede bericht dat Paulus en alle apostelen als herauten hebben doorgegeven luidt kort en krachtig: Christus is uit de doden opgewekt! Het zinsdeel “uit de doden opgewekt” kan gemakkelijk worden opgevat als synoniem voor ‘uit de dood opgewekt’. Toch zijn dat twee heel verschillende formuleringen.

“De dood” is de naam voor de toestand die intreedt zodra het leven voorbij is. Iemand is dood. Maar “de doden”, dat is een meervoud: één dode, twee doden. Christus is “opgewekt uit de doden”, dat betekent: hij lag begraven te midden van andere doden maar slechts hij werd van tussen deze doden uit, opgewekt. Het idee achter de formulering is dus niet alleen dat Christus niet meer dood is (hoewel dat op zichzelf uiteraard waar is)  maar dat hij werd opgewekt, met achterlating van de andere doden.

Christus is uit de doden opgewekt. Alle andere doden liggen nog in het graf maar hij is de Eersteling die het Leven aan het licht bracht. Hij werd opgewekt om nooit meer te sterven. Wie volgt? Antwoord: uiteindelijk alle mensen (15:22)!

Delen: