GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:10 – GODS genade!

21-08-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Maar door Gods genade ben ik wat ik ben en zijn genade aan mij is niet voor niets geweest. Want meer dan zij allen zwoegde ik, echter niet ik, maar de genade van God die met mij is.

Het was GODS genade dat Paulus is geworden tot wie hij was: apostel van Christus Jezus. Hij heeft het niet verdiend en evenmin gezocht. Het was GODS genade dat Christus aan hem verscheen. En het was GODS genade dat hij werd afgevaardigd. Het was ook GODS genade die Paulus onder de natiën zou gaan prediken: alle mensen ontvangen het LEVEN (met allemaal hoofdletters; 15:22)!

Maar het was ook GODS genade die Paulus in arbeid deed uitblinken boven al zijn collega-apostelen. Want is het niet wonderlijk: Paulus was de minste van alle apostelen en zelfs niet waard een apostel te heten, en toch… meer dan zij allen heeft hij als apostel impact gehad. Was dat compensatiedrang van Paulus? Of zijn verdienste? Nee, Paulus’ eigen antwoord luidt: dat is GODS genade die met mij is.

Onderschat nooit de levens veranderende kracht van GODS genade. Wat geen wet, filosofie of peptalk vermag, daartoe is GODS genade in staat. Die boodschap werd Paulus’ drive: iedereen moet dat weten!

Delen: