GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:9 – de wet niet gesteld voor de rechtvaardige

12-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… indien iemand haar op wettige wijze gebruikt 9 dit wetende dat de wet niet wordt gelegd [op] de rechtvaardige maar [op] wettelozen en niet-ondergeschikten…

Iemand die de wet op wettige wijze gebruikt weet dat de wet niet wordt gelegd op de rechtvaardige. Het was typerend voor het oude verbond dat de wet als een last op het volk was gelegd. Petrus zei daarvan dat het een juk was “dat noch onze vaderen, noch wij in staat zijn geweest te dragen” (Hand.15:10). De inhoud van de wet mag dan “heilig, rechtvaardig en goed” zijn (Rom.7:12), maar wanneer ze wordt opgelegd aan het vlees, is ze gedoemd te falen (Rom.8:3). Vandaar dat de wet per definitie kennis van zonde oplevert (Rom.3:20).

Het is aan zondaren dat geboden worden opgelegd zoals “je zult niet echtbreken” of “je zult niet stelen” etc. Rechtvaardigen hoeven daarvoor niet te worden gewaarschuwd, zij worden niet gerekend dat te doen. Daarom wordt de wet niet gelegd op wie door geloof gerechtvaardigd is. Hetzelfde geloof dat de mens rechtvaardigt, is ook het geloof dat hem heiligt. Niet omdat hij voldoet aan de opdracht: weest heilig! Maar omdat God vervult wat Hij belooft: je zult heilig zijn (1Petr.1:16). Dan wordt de wet niet opgelegd, maar als Gods belofte geschreven in het hart! 

Delen: