GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:8 – het wettig gebruik van de wet

11-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Wij nu weten dat de wet voortreffelijk is indien iemand haar op wettige wijze gebruikt…

Het feit dat Paulus zich keert tegen de “leraars van de wet” is niet omdat hij iets tegen “de wet” zou hebben of omdat “de wet” niet goed zou zijn. Integendeel, “de wet is voortreffelijk”, met dien verstande dat men “haar op wettige wijze gebruikt”. Men zou in de eerste plaats onderkennen dat de wet niet is gegeven aan de natiën (Rom.2:16). Ook zou men zich realiseren dat de wet gegeven werd op Sinaï, vierhonderd dertig jaar na Gods belofte aan Abraham (Gal.3:17). En zelfs vijfentwintig eeuwen na Adam (Rom.5:14). De wet van Mozes is dus geen universele leefregel, maar bestemd voor één volk: Israël. Wie de wet onderwijst maar hieraan voorbij gaat, past de wet onwettig toe. Dat is misbruik van de wet.

Daar komt bij dat het verbond dat God met Israël sloot op de Sinaï een tijdelijk verbond was. “… Ter wille van de overtredingen is zij er bijgevoegd, totdat het zaad zou komen… ” (Gal.3;19). De wet fungeerde als een ‘pedagoog’ (tuchtmeester) tot Christus (Gal.3:24). Het oude verbond is officiëel beëindigd (Rom.7:2-6) en Christus is de Middelaar van een nieuw verbond waarin het volk niet langer “onder de wet” is.

Delen: