GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend

10-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… wandelen zoals ook de natiën wandelen, in zinloosheid van hun denken, verduisterd zijnde in de denkwijze, vervreemd zijnde van het leven van de God, vanwege de onwetendheid die in hen is…

De wereld in het algemeen wandelt in de duisternis. Dat is een beeld dat heel treffend de situatie weergeeft. Wie in de duisternis wandelt kan zich niet oriënteren. Heeft geen idee waar hij zich bevindt. En daarmee ook niet waar hij vandaan komt of naar toe gaat. Je bent onwetend en daarom dool je rond. Zonder doel of richting. Zinloos dus.

Velen verdoven zich om die zinloosheid niet te voelen. Anderen ervaren die duisternis aan den lijve en zien het soms letterlijk niet meer zitten. Dan wordt het bestaan grauw en uitzichtloos.

Wie verduisterd is, is ten diepste onwetend. Want zou men slechts weten dat er één GOD is, die aan het begin en het einde staat en in wiens hand alles en iedereen is, dan zou het licht doorbreken. De wetenschap dat er Eén is die alles bedacht en gemaakt heeft en met elk schepsel een liefdevol plan heeft, verdrijft de duisternis, de kou en kilte. Hoe belangrijk daarom in een donkere wereld dit licht te verspreiden!

Delen: