GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:9 – de wet gelegd op zondaren

13-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… dit wetende dat de wet niet wordt gelegd [op] de rechtvaardige maar [op] wettelozen en niet-ondergeschikten, oneerbiedigen en zondaars, niet-integeren en onheiligen, vader- en moedermishandelaars, doodslagers, hoereerders, mannen-liggers, mensenhandelaars, leugenaars, meineedplegers en al wat anders de gezonde leer tegenstaat…

Paulus voert een lijst op van zondaren waar de wet aan wordt opgelegd. De veertien soorten zonden waaraan wordt gerefereerd zijn aanvankelijk verticaal en vooral zonden tegenover God.  Later worden ze ook horizontaal: zonden tegenover de medemens.

Wettelozen en niet-ondergeschikten zijn mensen die geen gezag boven zich erkennen. Oneerbiedigen hebben geen eerbied voor God en zondaren omvat alle hier genoemde categorieën. Niet-integeren zijn oneerlijk, meestal omdat ‘walk and talk’ elkaar tegenspreken. Onheiligen maken het heiligste platvloers. Zoals vader- en moedermishandelaars het gebod “eer uw vader en moeder” schenden, zo doen doodslagers dat met het gebod “gij zult niet doodslaan”. Hoereerders zijn mannen die “één vlees” zijn met een vrouw die niet van hen is. Mannen-liggers zijn mannen die seks hebben met mannen. Mensenhandelaren ontvoeren mensen als handelswaar. Leugenaars nemen een loopje met de waarheid en meineedplegers liegen zelfs opzettelijk ondanks een plechtige belofte de waarheid te zullen spreken.

De wet van Mozes keert zich tegen dergelijke praktijken. Maar ze staan ook stuk voor stuk haaks op “de gezonde leer”.

Delen: