GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:10 – haaks op de gezonde leer

14-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… dit wetende dat de wet niet wordt gelegd [op] de rechtvaardige maar [op] wettelozen (…) 10 leugenaars, meineedplegers en al wat anders de gezonde leer tegenstaat…

De wet wordt opgelegd aan zondaren, waarvan Paulus zojuist een lange lijst opsomde. Al de praktijken die hij noemt worden veroordeeld door de wet, maar ze staan ook haaks op “de gezonde leer”. Dat is niet omdat “de gezonde leer” strijd voert tegen deze praktijken, maar omdat deze praktijken geen vat hebben op rechtvaardigen. Zij zijn immers dood voor de zonde en levend voor God in Christus!  Zó rekent God en zó zouden ook wij rekenen (Rom.6:11).

Wie GOD gelooft, die vertrouwt Hem op Zijn Woord. Zo iemand is voor God een rechtvaardige. Zouden zulke mensen moeten horen dat ze niet mogen doodslaan, stelen, hoereren of liegen?!? Is dat hun ‘leefregel van dankbaarheid’? Wie de wet aan zulke mensen oplegt, zoals dat alom in de christenheid gebeurt, behandelt hen niet als rechtvaardigen, maar als zondaren. En inderdaad, men leert ook dat gelovigen altijd zondaren blijven en daarom moeten strijden tegen de zonde die in hen is. Dat is geen “gezonde leer”! Want in “de gezonde leer” wordt onderwezen dat gelovigen gerechtvaardigd zijn. Dat is geen onbereikbaar ideaal, maar op voorhand een uitgangspunt en vast gegeven!

Delen: