GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:10 – de gezonde leer

15-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… en al wat anders de gezonde leer tegenstaat, 11 naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd.

Vaak refereert Paulus aan het belang van de leer, vooral in diens persoonlijke brieven aan Timotheüs en Titus. Want zij kregen de opdracht om eerst en vooral op de leer toe te zien. Vier keer spreekt Paulus in dat verband van “de gezonde leer” (1Tim.1:10; 2Tim.4:3; Titus 1:9 en 2:1). Zoals hij in deze brieven ook het belang benadrukt van “gezonde woorden” (2Tim.1:13), “gezond geloof” (Tit.1:13) en “gezond verstand”. Wat gezond is functioneert naar behoren terwijl bij ziekte juist functies uitvallen (vergl. Luc.5:31). Wie gezond is, is ook energiek en heeft weerstand.

Deze karakteristieken van gezondheid, zijn ook van toepassing op “de gezonde leer”. Leer die gezond is, maakt dat gelovigen individueel en gezamenlijk naar behoren functioneren. Zulke leer is ook energiek en krachtig want zij die er door worden onderwezen putten er kracht uit en worden er sterk van. “De gezonde leer” maakt vitaal en zorgt voor weerstand.

“De gezonde leer” is niet alleen gezond qua uitwerking, maar ook in zichzelf. “De gezonde leer” is intrinsiek evenwichtig, krachtig en onweerlegbaar. Dat komt omdat “de gezonde leer” is opgebouwd uit “de gezonde woorden” van GOD Zelf. Levend en krachtig!

Delen: