GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:10,11 – de gezonde leer naar het Evangelie

16-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… en al wat anders de gezonde leer tegenstaat, 11 naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd.

We stonden al stil bij het gegeven dat de leer waarvan Paulus spreekt, gezond is. Nu worden we ook bepaald bij wat “de gezonde leer” is. Hier lezen we dat deze “naar” of “in overeenstemming is met” het Evangelie, oftewel: met het goede bericht. Van een goed bericht in het algemeen geldt al dat het een vitaliserend en gezondmakend effect heeft. Zoals Spreuken 15 vers 30 zegt: “een goed bericht verkwikt het gebeente!”.

De omschrijving van het Evangelie zoals we die hier treffen is buitengewoon mooi! Het is “het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God”. De uitdrukking “het goede bericht van de heerlijkheid” komen we behalve hier ook in 2Korinthe 4:4 tegen, maar daar gaat het over “de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is”. Hier is echter sprake van “de heerlijkheid van de gelukkige God“. Gods heerlijkheid komt in alle facetten van zijn wezen en van zijn handelen tot uitdrukking, maar nergens komt die heerlijkheid zó veelzeggend tot uitdrukking als in het feit dat Hij “de gelukkige God” is. Niet vaag (zoals in veel vertalingen) “de zalige God”. Nee, veel concreter: “de gelukkige God”!

Delen: