GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:11 – de gelukkige God (1)

17-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd.

Niets bepaalt ons zozeer bij het feit dat de God van de Bijbel werkelijk GOD is, als het gegeven dat Hij gelukkig is. Het is hetzelfde woord (Gr. makarios) als in Handelingen 26:2 of 1Kor.7:40 waar ‘gelukkig’ zonder twijfel de enig correcte weergave is. Kennelijk hebben vertalers moeite met de uitdrukking “de gelukkige God”. Waarom anders zouden ze het hebben weergegeven met de dubieuze en nietszeggende frase ‘de zalige God’?

Ongetwijfeld houdt deze moeite verband met de theologie van waaruit men vertaalt. In de klassieke dogmatiek gaat men er immers vanuit dat ooit ‘in den beginne’ een groot drama plaatsvond toen de zonde geïntroduceerd werd en daarmee ook het lijden en de dood. Onvoorzien en onbedoeld zouden Gods plannen toen zijn gedwarsboomd. Weliswaar liet God het daarbij niet zitten en maakte Hij een reddingsplan, maar de schade blijkt onherstelbaar groot. Want een groot deel van Gods schepselen (zo is het idee) gaat reddeloos verloren tot in alle eeuwigheden. Dat klinkt niet erg happy, vindt u wel?

Maar weet dit: de GOD van de Bijbel is totaal anders dan ‘de god van de theologie’! Het kwaad is geen ‘bedrijfsongeval’. Bij GOD gaat er nooit iets mis!

Delen: