GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:11 – de gelukkige God (2)

18-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd.

Het Nederlandse woord ‘gelukkig’ geeft treffend aan wat de betekenis is van het woord. Het hangt samen met ‘gelukken’: een voorspoedige afloop en slagen. Van de gelukkige man in Psalm 1, die profetisch verwijst naar de Messias, wordt gezegd: “al wat Hij onderneemt gelukt Hem” (Ps.1:3). En in Jesaja 53 dat eveneens profetisch spreekt van de Messias, wordt gezegd: “het voornemen van JAHWEH zal door Zijn hand gelukkig voortgang hebben”.

God is “de gelukkige God” om de eenvoudige reden dat al wat Hij onderneemt Hem gelukt! En waarom gelukt alles Hem? Omdat Hij GOD is! Hij heeft alles bedacht en alles gemaakt en niets valt buiten Zijn controle. Hij formeert het licht maar Hij schept ook de duisternis. Hij maakt de vrede, maar Hij is ook de Schepper van het kwaad. Plechtig verklaart deze God Zelf, bij monde van Jesaja (45:7): “Ik JAHWEH, doe al deze dingen!”. Het bestaan van zonde, lijden, dood en het kwaad is zeker geen ‘bedrijfsongeval’. Want GOD heeft alles gemaakt voor Zijn doel (Spr.16:4)!

God is GOD: Degene die alles een plaats geeft. Hij wil alle mensen redden (1Tim.2:4) en daarom is Hij ook de Redder van alle mensen. Alles gelukt Hem!

Delen: