GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:11 – dat mij werd toevertrouwd

19-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… naar het goede bericht van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij werd toevertrouwd.

Van Godswege kreeg Paulus een unieke missie. Hij zou onder de natiën de waarheid bekendmaken van de ene God die werkelijk GOD is. Het is de God die, zoals Job 42 vers 2 zegt, alles vermag en van Wie geen van Zijn plannen kan worden verijdeld. Deze GOD verkondigde reeds van den beginne de afloop (Jes.46:10). Dat kan Hij omdat niets en niemand buiten Zijn controle valt. Het groot heelal staat onder Zijn gezag en buiten Hem om valt zelfs geen haar van ons hoofd.

Juist omdat de God van de Bijbel werkelijk GOD is en alles een plaats toewijst en beschikt, kan Hij ook volmaakt vervullen wat Hij voornemens is. Succes verzekerd! Alles gelukt Hem. Hij zoekt het verlorene, en dat niet alleen… Hij vindt het ook (Luc.15:4)! Het Evangelie is geen filosofie of een morele levensleer die ons voorhoudt wat wij moeten doen, maar een bericht van heerlijkheid van Wie GOD is! Hij is “de gelukkige God” omdat alles, ook het kwaad dat Hij laat plaatsvinden, niet voor niets is, maar noodzakelijk is om Zijn doel te dienen. Wat een GOD hebben we mogen leren kennen via “de apostel van de natiën”!

Delen: