GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:12 – dankbaar ben ik aan Hem

20-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Dankbaar ben ik aan Hem die mij in staat stelt, Christus Jezus, onze Heer, dat Hij mij betrouwbaar acht en mij plaatst in de bediening…

Aan Paulus viel het voorrecht ten deel om een ultiem en overtreffend bericht te herauten onder de natiën: het Evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God (1:11). Paulus is zich diep bewust van de heerlijkheid van dat bericht, maar ook van het feit dat uitgerekend hij in deze bediening is geplaatst. Dat de hoogste heerlijkheid nu wordt uitgebazuind door de onwaardigste van alle mensen.

Het is dit contrast waarom Paulus Christus Jezus zó dankbaar is dat deze hem uitkoos, hem riep en vervolgens ook in staat stelt om deze bediening te vervullen. Uiteraard wil Paulus met de woorden “dat Hij mij betrouwbaar acht” niet zeggen, dat deze betrouwbaarheid zijn eigen verdienste zou zijn. Integendeel, Paulus verwondert zich er juist over “dat Hij mij betrouwbaar acht”. Nota bene “een lasteraar, een vervolger en mishandelaar” (1:13).

In alles was Paulus vanuit zijn verleden onwaardig om in de bediening te worden gesteld. Dat Christus Jezus hem niettemin betrouwbaar acht, heeft maar één reden: Hijzelf heeft hem betrouwbaar gemaakt. God roept geen bekwamen, nee, Hij bekwaamt geroepenen! Bij zoveel bewezen genade kan diepe dankbaarheid niet uitblijven!

Delen: