GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 1:13: lasteraar, vervolger en mishandelaar

21-09-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… dat Hij mij betrouwbaar acht en mij plaatst in de bediening, 13 hoewel ik vroeger een lasteraar was, een vervolger en mishandelaar.

Paulus is er diep van doordrongen dat het geen eigen verdienste is dat Christus Jezus hem betrouwbaar acht en hem in de bediening heeft geplaatst. De Heer  heeft hem daartoe bekwaamd en daarom is Paulus zó dankbaar. Het contrast tussen de bediening waarin hij is geplaatst en zijn ‘vorige leven’ had niet groter gekund.

Zijn vroegere carrière vat Paulus in drie woorden samen. In de eerste plaats was hij ooit “lasteraar”. In het Grieks staat hier een woord waar ons ‘blasfemie’ van afgeleid is. Als leraar sprak hij kwaad en smadelijk over Jezus. Maar dat is nog alleen met woorden. Het tweede woord “vervolger” gaat verder en houdt in dat hij allen die bij Jezus hoorden achterna zat en velen van hen gevangen heeft genomen (Hand.8:3; 22:4; 26:10). De derde aanduiding spant de kroon in slechtheid: “mishandelaar”. Paulus deinsde niet terug om met geweld huizen binnen te dringen en mannen en vrouwen gevangen te nemen (Hand.8:3). En ook niet om door middel van martelingen mensen tot lasteren te dwingen (Hand.26:11). Maar uitgerekend deze Paulus had God reeds vanaf de moederschoot afgezonderd om in genade te roepen (Gal.1:15)!

Delen: