GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:15 – ekklesia van de levende God (2)

15-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Mocht ik echter vertraging hebben, dan weet je hoe men in Gods huis moet verkeren, dat is de ekklesia van de levende God, pilaar en zetel van de waarheid.

Het woord ‘ekklesia’ (letterlijk ‘uit-roepsel’) was in de Griekse taal de gangbare aanduiding van een volksvergadering. Bijvoorbeeld toen het volk Israël in de woestijn vertoefde (Hand.7:38) maar ook als wordt gesproken van de ekklesia of volksvergadering van Efeze (Hand.19:32,39, 41). Bij een volksvergadering hoeft niet perse heel het volk aanwezig te zijn, maar wel wordt heel het volk daar formeel vertegenwoordigd.

Wanneer de Schrift een bijeenkomst van gelovigen een ‘ekklesia’ noemt dan is dat een eretitel. Want al zijn er maar twee of drie vergaderd (vergl. Mat.18:20), toch wordt heel het volk, oftewel allen die tot de ekklesia behoren, aanwezig gerekend. Vandaar dat de Schrift nooit spreekt van een ‘plaatselijke gemeente’ (of ‘huisgemeente’) ter onderscheiding van de ‘wereldwijde gemeente’. Want elke ekklesia is per definitie een vergadering van officiëel heel het volk.

Hoe groot het verval in de christenheid ook moge zijn, “de ekklesia van de levende God” is een blijvende realiteit. Ze wordt daar aangetroffen waar gelovigen samen zijn gestoeld op de “zetel van de waarheid”. En als een pilaar daar ook pal voor staan!

Delen: