GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:15- pilaar en zetel van de waarheid

16-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

… hoe men in Gods huis moet verkeren, dat is de ekklesia van de levende God, pilaar en zetel van de waarheid.

In vers 15 maakt Paulus duidelijk dat Gods huis vandaag “de ekklesia van de levende God” is. God woont niet in een huis van stenen maar in een geestelijk huis, dat bovenal gekenmerkt wordt door waarheid. Het begrip waarheid speelde reeds een belangrijke rol in deze brief. God wil dat alle mensen worden gered en komen tot besef van waarheid (2:4). Paulus stelt zich voor als heraut en afgevaardigde en “leraar van natiën, in geloof en waarheid” (2:7). Hij onderstreept dat door te verklaren: “ik spreek waarheid, ik lieg niet”.

Als “de ekklesia van de levende God” een “zetel van de waarheid” wordt genoemd, dan is daarmee gezegd dat daar de waarheid die Paulus wereldkundig mocht maken een gevestigde basisplaats heeft. Met andere woorden: als die waarheid daar niet is te vinden, dan is het niet “Gods huis… de ekklesia van de levende God”.

Dat “de ekklesia van de levende God” ook een “pilaar… van de waarheid”  wordt genoemd, betekent dat ze ook pal staat voor de waarheid. Als een monument en een gedenkzuil komt ze ervoor uit. Standvastig, onwankelbaar spreekt ze “het woord der waarheid” na, dat haar is toevertrouwd.

Delen: