GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:16 – zoals wordt beleden

17-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals wordt beleden, het geheim van de eerbiedigheid is groot. “… die geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geheraut onder natiën, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

“De ekklesia van de levende God” staat als pilaar pal voor de waarheid. De waarheid namelijk die haar van Godswege door openbaring is bekendgemaakt en onderwezen via de apostel Paulus. En in de ekklesia, dat is de volksvergadering, wordt de waarheid beleden. Het woord ‘belijden’ (homologeo) betekent vanuit de opbouw van het woord: hetzelfde zeggen. Wie belijdt, spreekt na. Belijden is geen creatief proces, maar eerbiedig herhalen wat reeds gezegd of geschreven is. Een mens gelooft met het hart, maar belijdt met de mond (Rom.10:9). Dat maakt belijden in de eerste plaats iets persoonlijks.

Maar belijden kan wel degelijk ook gezamenlijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer de ekklesia gezamenlijk amen zegt op het woord dat is uitgesproken (1Kor.14:16).  In bovenstaand vers verwijst Paulus met instemming naar woorden die wellicht bekend waren als lied, omdat de zes strofen die hij citeert in het Grieks duidelijk ritme en rijm vertonen. Juist in het samen zingen van “psalmen, lofzangen en geestelijke liederen” belijdt de ekklesia “het woord van Christus” (Kol.3:16), omdat ze daarin eendrachtig “met één mond” spreekt (Rom.15:6).

Delen: