GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:16 – het geheim is groot!

18-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals wordt beleden, het geheim van de eerbiedigheid is groot. “… die geopenbaard werd in vlees, gerechtvaardigd in geest, gezien door engelen, geheraut onder natiën, geloofd in [de] wereld, opgenomen in heerlijkheid.”

Paulus had zojuist “de ekklesia van de levende God” een “pilaar en zetel van de waarheid” genoemd. Nu wil hij aan de hand van een citaat laten zien dat het geheim dat in die woorden doorklinkt groot is (Gr. mega). Dit doet onmiddellijk denken aan Efeze 5:32 waar Paulus schrijft: “Dit geheim is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de ekklesia”. We zullen nog zien dat ook het citaat in 1Timotheüs 3:16 spreekt van Christus en de ekklesia.

Dat Paulus het grote geheim waar hij naar verwijst “het geheim van de eerbiedigheid” (of ‘godsvrucht’) noemt, moeten we ook  verstaan in het licht van het voorgaande. Deze brief is geschreven opdat men zou weten hoe men zou verkeren in het huis Gods, dat is “de ekklesia van de levende God, pilaar en zetel van de waarheid”. Met de eerbiedigheid doelt Paulus kennelijk op de eerbiedige erkenning van de waarheid die van Godswege aan de ekklesia is gegeven. Zodat het geheim van die eerbiedigheid verwijst naar de inhoud van die waarheid: het spreekt van Christus en de ekklesia!

Delen: