GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:15 – ekklesia van de levende God

14-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Mocht ik echter vertraging hebben, dan weet je hoe men in Gods huis moet verkeren, dat is [de] ekklesia van de levende God, pilaar en zetel van de waarheid.

In afwezigheid van Paulus zou Timotheüs middels deze brief toch weten hoe te verkeren in de ekklesia van de levende God. Dat gold trouwens niet alleen voor Timotheüs in de eerste eeuw, maar ook voor ons die deze brief nu lezen in de eenentwintigse eeuw. Paulus’ fysieke afwezigheid als apostel is geen belemmering om toch zijn onderwijs diepgaand tot ons te nemen.

Het is waar dat de situatie sinds de eerste eeuw ingrijpend is veranderd. De christenheid als geheel is totaal afgeweken van de waarheid. Vooral de tweede Timotheüs-brief voorzegt met nadruk die ontwikkeling. Ekklesia’s hebben en masse afstand gedaan van de gezonde leer en men verdraagt deze ook niet meer (2Tim.4:3). Binnen de gevestigde kerkelijke systemen is geen plaats voor de waarheid doordat ze dogmatisch (Nicea!) daarvoor zijn dichtgetimmerd.

En toch… ook vandaag zijn er nog steeds plaatsen, hoe zeldzaam ook, waar gelovigen eenvoudig samenkomen rondom de boodschap zoals Paulus deze onder de natiën uitdroeg. Daar wordt in alle eenvoud en bescheiden beleefd wat “de ekklesia van de levende God is”. Een “pilaar en zetel van de waarheid”!

Delen: