GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:14,15 – verkeren in Gods huis

13-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Deze dingen schrijf ik je in de hoop snel naar je toe te komen. 15 Mocht ik echter vertraging hebben, dan weet je hoe men in Gods huis moet verkeren, dat is de ekklesia…

Vanuit de schamele gegevens over het tijdstip dat deze brief is geschreven (zie 1:3), opperden we dat deze brief mogelijk is geschreven tijdens de twee jaren in Efeze (zie Hand.19:10) of na de twee jaren gevangenschap in Rome (Hand.28:30). Eén ding is zeker: Paulus hoopte Timotheüs spoedig weer te treffen in Efeze. Maar mocht deze ontmoeting vertraging oplopen, dan wist Timotheüs in de tussentijd wat hem te doen stond. En niet alleen hijzelf, maar ook de opziener en de dienaren waarover hij was aangeschreven.

Het is niet zonder betekenis dat de ekklesia in deze brief “Gods huis” wordt genoemd en niet “het lichaam van Christus”. Dit is een persoonlijke brief waarin Timotheüs de taak krijgt om in een specifieke plaats (Efeze) orde op zaken te stellen en een opziener en dienaren moest aanwijzen. Hier past het beeld van een huis waarin het normaal is dat regels worden gesteld en gehandhaafd. Vandaar dat zowel de opziener als de dienaren zich kwalificeerden door goede leiding in hun eigen huis (3:5). Ook in Gods huis, de ekklesia, heerst orde. Goddelijke orde.

Delen: