GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:12,13 – voortreffelijke dienst, hoezo?

12-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Laat dienaren mannen van één vrouw zijn, hun kinderen en eigen huis voortreffelijk voorgaand. 13 Want zij die voortreffelijk dienst doen verwerven zich een voortreffelijke rang en veel vrijmoedigheid in geloof dat in Christus Jezus is.

Evenals van de opziener, wordt ook van de mannelijke dienaren verwacht dat ze één vrouw hebben (3:2) en een voorbeeld zijn in hun eigen huisgezin (3:4). Niet vreemd dat ze deze kwaliteit moeten bezitten, aangezien ze een voortrekkersrol vervullen in het huis van God, de ekklesia (3:5).

Paulus hecht veel waarde aan wat dienaren in de ekklesia betekenen. Zij zijn het die het in de praktijk mogelijk maken dat de ekklesia haar bijeenkomsten kan houden en “bedienen de tafels” (=zorgen voor voedsel; vergl. Hand.6:2). Zij zijn niet verantwoordelijk voor de prediking zoals de opziener dat is, maar hun dienst ondersteunt dit wel en in de praktijk zijn zij onmisbaar.

Waar dienaren hun dienst voortreffelijk doen, zullen zij ook voortreffelijke waardering (“rang” of ereplaats) verwerven. Het voortreffelijke van hun dienst is niet gelegen in hoeveel zij doen, maar in “veel vrijmoedigheid in geloof”. Let wel: “in geloof dat in Christus Jezus is”. Wat hun dienst voortreffelijk maakt (zeker in Gods ogen!), is dat zij vrijmoedig verwijzen naar het geloof van Hem die zich gaf tot “losprijs voor allen” (1Tim.2:6).

Delen: