GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 3:11 – dienaressen

11-12-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Vrouwen evenzo eerbaar, geen verdachtmaaksters, nuchter, betrouwbaar in alles.

Sommigen laten dit vers slaan op de echtgenotes van de dienaren, maar in dat geval hadden we de lezing “hun vrouwen” verwacht. In het voorgaande besprak Paulus “de opziener” als “man van één vrouw” (3:2) en sprekend over “de dienaren” gebruikt hij ook een mannelijk meervoud. Maar dit vers maakt duidelijk dat er ook vrouwelijke dienaren zijn.

In Romeinen 16:1 lezen we dat Paulus een zekere Febe aanbeveelt en zij was een “dienares van de ekklesia” in Kenchreeën (vlakbij Korinthe). Kennelijk heeft ze ook Paulus’ brief aan de Romeinen meegenomen en hij beveelt haar van harte aan om in Rome gastvrij te worden ontvangen. Paulus spreekt met de grootste achting over haar en noemt haar een “voorvrouw van velen” (Rom.16:2). Paulus had uitgesproken gedachten over mannelijk en vrouwelijk (zie 2:11-15), maar van ‘vrouwonvriendelijkheid’ waar hij tegenwoordig zo graag van wordt beticht is bij hem absoluut geen sprake.

Evenals van mannelijke dienaren wordt van dienaressen verwacht dat ze moreel geschikt zijn (“eerbaar”) voor hun functie. Niet ‘diabolisch’ oftewel zich als verdachtmaaktsters opstellen. En ook zij zouden nuchter zijn en “betrouwbaar in alles”. Zoals het woord betrouwbaar is (3:1), zo zou ook een ieder die prominent dienstbaar is in de ekklesia gekenmerkt worden door betrouwbaarheid.

Delen: