GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 16:2 – Febe, een voorvrouw van velen

14-03-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Febe nu beveel ik bij jullie aan, onze zuster die tevens dienares van de ekklesia is, die te Kenchreeën is, 2 opdat jullie haar zouden ontvangen in de Heer, op een wijze, de heiligen waardig. En dat jullie haar zouden bijstaan in wat zij ook maar van jullie praktisch nodig zou hebben. Want zij is een voorvrouw van velen geworden, ook van mijzelf.

Als we ervan uitgaan dat Febe inderdaad Paulus’ brief heeft meegenomen naar Rome, dan betekent dit dat de Romeinen-brief voor haar ook als aanbevelingsbrief diende. Paulus acht haar hoog en vertrouwt het Febe toe om de belangwekkende boodschap van de brief aan Rome over te brengen. Ze verdient het volgens de apostel om gastvrij in Rome te worden ontvangen.

Tevens beveelt Paulus Febe aan om het werk dat ze in Rome ging aanpakken en moedigt daarbij zijn lezers aan om haar ook de benodigde practische support te verlenen. Wat Febe specifiek nog meer in Rome zou gaan doen, wordt niet vermeld. Maar het is duidelijk dat haar positie vooraanstaand is. Daarom staat er ook dat ze een “voorvrouw van velen is geworden”, waarbij ‘voorvrouw’ (Gr. prostatis) meestal wordt opgevat als ‘beschermvrouw’ of ‘patrones’. Jazeker, uitdrukkelijk ook van Paulus… ondanks diens (onterecht!) anti-vrouwen reputatie.

Delen: