GoedBericht.nl logo
English Blog

Galaten 4:17 – ondeugdelijke ijver

07-08-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Zij ijveren voor jullie, maar niet goed. Zij willen jullie isoleren [van mij] opdat jullie voor hen zouden ijveren.

Uit de hele samenhang blijkt dat de “zij” hier, verwijst naar de Judaïstische misleiders die de Galaten hadden betoverd (1:7; 3:1). IJver kon hen niet worden ontzegd, maar zoals Spreuken 19:2 zegt: “zonder verstand, deugt zelfs ijver niet…”. In dit geval deugden trouwens ook hun motieven niet. De misleiders bedoelden dat de Galaten hun volgelingen zouden worden (6:13) en daarom probeerden ze hen te isoleren van Paulus.

Het woord voor ‘ijver’ in het Grieks (zeloo > vergl. zeloot) heeft ook de associatie van naijver oftewel jaloezie. De misleiders gunden de Galaten “de vrijheid in Christus” niet. Ze deden hun uiterste best om Paulus van hen af te schermen en zijn apostelschap in discrediet te brengen. Paulus zou geen echte apostel zijn omdat hij niet was onderwezen door Jezus op aarde en ook niet (zoals Petrus) “het Evangelie van de besnijdenis” bracht (Gal.2:7).

Paulus weerlegt de valse beschuldigingen en legt alle ‘bonnetjes’ op tafel. Hij had hoger onderwijs genoten: van Christus zelf vanuit de hemel! Niet om heerschappij over de gelovigen te voeren, maar slechts om mee te werken aan hun blijdschap en hen (zelfstandig!) vast te stellen in de waarheid (2Kor.1:24).

Delen: